Lag og foreninger knyttet til Oppstadbakken

Foreninger og info finner du nedenfor

Her finner du nyttige lenker og info til grenda Oppstad samt andre nyttige ting om Stedet.

Oppstad Grendeutvalg: 

 • Leder: Unni Helena Gønner Stenvåg Hagerup
 • Nestleder: Rune Gaustad, båtforeningen
 • Kasserer: Harald Holt, valgt
 • Sekretær: Reidun Lien, valgt av styret
 • Styremedlem: Bjørn Aas, grendelaget
 • Styremedlem: Inger Bråten, saniteten
 • Styremedlem: Tommy Klokkerud, fritidsklubben/idrettslaget
 • Styremedlem: Cato Bratt, barnehagen
 • Styremedlem: Aina Holt, samfunnshuset
 • Styremedlem: Olaf Braanaas, valgt + menighetsrådet
 • Styremedlem: Lars Bredesen-Vestby, oppstad.no

Sanitetsforeningen på Oppstad

Vil du ha nettsiden din hit?

Hvis en forening eller et lag har egne nettsider, peker vi dit. Hvis en forening ikke har egne nettsider, lager vi gjerne omtale eller egne nettsider for dem. Hvis det skjer spesielle ting i bygda som ikke gjelder etablerte lag og foreninger, omtaler vi dette også. Det kan dreie seg om politiske saker, næringsliv, sosiale begivenheter eller andre hendelser. På denne måten kan du bruke dette nettstedet som en portal til å orientere deg om hva som skjer på Oppstad, eller omvendt; du kan bruke oss til å spre informasjon på bygda om noe som skjer her!

For å få nettstedet til å fungere etter hensikten er vi avhengig av tips om ting som skjer i bygda! Ikke nøl med å ta kontakt med redaksjonen når du vet om noe som skjer som kan være av interesse for flere! Da får vi spredt informasjonen til flere, oppmøtet og engasjementet for ting som skjer kan bli større, og vi får samlet krefter til å skape nye initiativ for Oppstadbakken!