Menighetsrådet på Oppstad

Oppstad Menighetsråd

Leder: Randi Bratt

Nestleder: Ellen Brynjulvsrud

Sekretær: Lars Petter Holth

Kasserer: Øystein Sanderud

Vara:

Helen Merby

Mai Tore Kristoffersen

Jon Henrik

Sonja Ihler

Link til Sør- Odal kirkelige fellesråd: https://kirken.no/odal